(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê chuẩn ông Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2011.

Thủ tướng phê chuẩn chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình đối với các ông: Tạ Ngọc Giáo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời, Thủ tướng miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đối với ông Nguyễn Hạnh Phúc và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch tỉnh đối với ông Đàm Văn Vượng, để 2 đồng chí này nhận nhiệm vụ mới. Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đoàn Hồng Kỳ, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh và ông Phạm Thành Nam, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh này, để 2 đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Hoàng Diên (Nguồn: Các Quyết định 2357, 2358/QĐ-TTg)