Sau 4 năm thi hành Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC), tình hình KN,TC trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có những chuyển biến tích cực, góp phần giữ ổn định tình hình kinh tế, chính trị của địa phương.

Tháng 8/2012, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị toàn tỉnh triển khai Luật KN, Luật TC với sự tham dự của trên 400 đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố; cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn và toàn bộ công chức ngành Thanh tra địa phương.

Qua 4 năm, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức 352 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật KN, Luật TC; tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC cho trên 45.000 lượt đại biểu; tổ chức in ấn, phát 700 tập tài liệu và trên 9.000 tờ gấp tuyên truyền; tiếp nhận và giải quyết 633 đơn, trong đó có 314 đơn KN, 319 đơn TC.

Ngoài ra, trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Bầu cử, Ủy ban Bầu cử các cấp đã tiếp nhận và giải quyết 121 đơn liên quan đến người ứng cử; giải quyết xong trước bầu cử 118/121 đơn; 3 đơn kiến nghị về người ứng cử HĐND cấp xã được tiếp nhận sát ngày bầu cử đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết xong.

Ông Trần Đình Bách, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình cho biết, chất lượng giải quyết KN,TC trên địa bàn tỉnh những năm qua đã có sự chuyển biến tích cực cả về trình tự, thủ tục và nội dung; phần lớn các vụ việc KN được chấm dứt sau khi giải quyết lần 1.

Việc phối hợp trong giải quyết đơn thư KN,TC, đặc biệt là trong những vụ việc đông người, phức tạp đã có nhiều tiến bộ. Nhiều đơn vị đã thực hiện tốt việc đối thoại, giải thích và hòa giải để giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã tích cực chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, đông người; nhiều huyện đã tăng cường đôn đốc giúp đỡ các xã giải quyết đơn thư KN,TC nên đã hạn chế đáng kể đơn thư vượt cấp. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ KN,TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ cũng được các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực phối hợp giải quyết...

Tuy nhiên, ông Bách cũng chia sẻ, công tác giải quyết KN,TC trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế cần nhanh chóng khắc phục như: Một số đơn thư giải quyết chưa đảm bảo thời hạn quy định; vẫn còn tình trạng công dân tập trung đông người đi khiếu kiện, gửi đơn thư vượt cấp; một số người đi KN,TC mặc dù đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách pháp luật nhưng vẫn lạm dụng quyền KN,TC, cố tình KN,TC kéo dài.

Trọng Tài