Ngày 29/6, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình nhằm kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về "phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng vùng sông Hồng."

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đánh giá cao những thành tựu mà Thái Bình đã đạt được trong những năm qua, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp vì với Thái Bình nông nghiệp là một lĩnh vực quan trọng. Tỉnh Thái Bình cũng là một trong những địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nội dung quan trọng của Nghị quyết 54-NQ/TƯ của Bộ Chính trị bằng việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; cụ thể hóa các chủ trương, đường lối nêu trong Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách và nhiệm vụ của địa phương. Năm năm qua, Thái Bình có sự phát triển mạnh như chuyển đổi cơ cấu kinh tế, công nghiệp từ chỗ kém phát triển đã vươn lên mạnh mẽ, an ninh lương thực được bảo đảm, diện mạo nông thôn thay đổi là do tác động của Nghị quyết 54. Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cho rằng, tiềm năng, lợi thế của Thái Bình là rất lớn nhưng đến nay chưa được khai thác, phát huy tối đa; nền kinh tế có bước tăng trưởng nhưng quy mô sản xuất nhỏ, tính cạnh tranh kém nên chưa tạo sức bật mới để khẳng định rõ lợi thế so sánh khi xây dựng thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Từ kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Nghị quyết 54 ở Thái Bình, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang gợi mở một số vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế-xã hội của Thái Bình trong những năm tới là tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp; phát triển các làng nghề truyền thống; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ công nhân lành nghề, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và thị trường lao động. Mặt khác, tỉnh cần giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm môi trường, lựa chọn đầu tư, đưa công nghệ cao vào sản xuất; nghiên cứu liên kết vùng dựa trên tiềm năng thế mạnh của từng địa phương; giữ gìn không gian xanh; phát triển kinh tế biển, cảng biển để đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa... Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, báo cáo với Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang và đoàn công tác Trung ương về những thành tựu sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TƯ của Bộ Chính trị. Trong 5 năm qua, Thái Bình đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12,2%/năm; cơ cấu công nghiệp, xây dựng chiếm 33%; cơ cấu nông nghiệp giảm từ 41,8% xuống 33%, cơ cấu dịch vụ 34%; GDP bình quân đầu người đạt 16,1 triệu đồng/năm; tăng tỷ trọng lao động công nghiệp, xây dựng từ 20,1% (năm 2005) lên 22% (năm 2010), dịch vụ từ 13,3% lên 15,7%; giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp từ 66,6% xuống 62,3%.../. Lê Sơn (TTXVN/Vietnam+)