Ông Phạm Văn Dũng cho rằng cần có góc nhìn hiện đại, toàn diện hơn khi đánh giá thành công, thất bại của ngành công nghiệp ôtô.