Tết cổ truyền của người Việt Nam chính là Tết Nguyên Đán mở đầu của năm mới kể từ lúc giao thừa. Nguyên Đán là bắt đầu, Đán là buổi sáng sớm mai, do vậy Tết Nguyên Đán có nghĩa là Tết năm mới được bắt đầu từ buổi sớm mai của một năm.