Sân Suzanne Lenglen. Dinara Safina rời sân trong tiếng vỗ tay thán phục của khán giả. Vài tiếng sau, Safin rời sân Phillipe Chatrier cũng trong tiếng vỗ tay, nhưng đó là một lời tạm biệt.