Chủ nhà làm biển kiểu này, mất mít cũng phải thôi.

Ten trom kheo dap le - Anh 1

Ốc Sên