Tổ hợp phòng không tầm trung Buk có thể tiêu diệt mọi mục tiêu đường không ở cự ly 50 km, tầm cao 25 km.

Quốc Việt