Gần 2 năm sau thảm họa lịch sử của NASA, tên lửa Antares hôm qua được phóng thành công để nối lại hoạt động chuyển hàng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

An An (Video: NASA)