Một thanh niên ở Thụy Điển có khả năng ghi danh vào Guinness khi sở hữu cái tên đọc muốn... hụt hơi.

Theo News, tên khai sinh của chàng trai này là Alexander Ek, nhưng từ năm 18 tuổi tới nay, Ek đã 6 lần đổi tên và hiện tại tên là: Kim-Jong Sexy Glorious Beast Divine Dick Father Lovely Iron Man Even Unique Poh Un Winn Charlie Ghora Khaos Mehan Hansa Kimmy Humbero Uno Master Over Dance Shake Bouti Bebop Rocksteady Shredder Kung Ulf Road House Gilgamesh Flap Guy Theo Arse Hole Im Yoda Funky Boy Slam Duck Chuck Jorma Jukka Pekka Ryan Super Air Ooy Rusell Salvador Alfons Molgan Akta Papa Long Nameh Ek.

C.Nhung