GiadinhNet - Tại thành phố Darien (thuộc quận McIntosh, bang Georgia, Mỹ) mỗi năm bị mất trộm khoảng 550 chiếc biển báo trên đường.

Cuối cùng, một vị ủy viên hội đồng là Mark Douglas đã nghĩ ra một sáng kiến: Hãy đặt tên biển sao cho nghe thật nhàm chán. Ông này lý giải, bọn trộm thường thích lấy những biển báo có tên gần với người nổi tiếng, chương trình truyền hình, hay đơn giản là nghe quen tai. Dù vậy, để thay hết tên biển báo theo sáng kiến này cũng phải mất khoảng 17.000 USD mỗi năm. A.V (Theo AP)