(ATPvietnam.com) -Templeton Frontier Markets Fund – FTIF thông báo tiếp tục giao dịch cổ phiếu IMP của CTCP Dược phẩm Imexpharm.

Theo đó, từ 14/2-14/4/2011, FTIF sẽ thực hiện mua 236.980 cổ phiếu và bán 233.000 cổ phiếu IMP với mục đích đầu tư dài hạn. Hiện tại FTIF đang nắm giữ 928.020 cổ phiếu IMP, tương đương 7,96% vốn điều lệ. Nếu giao dịch trên thành công thì quỹ này sẽ nắm giữ 932.000 cổ phiếu, tương đương 8%. Trước đó, từ ngày 2/2/2011, FTIF cũng đã thỏa thuận mua 80.610 cổ phiếu IMP tăng số lượng nắm giữ lên thời điểm hiện tại. Thanh Loan