Tập đoàn đầu tư quốc doanh Temasek Holdings Pte Ltd. (Xingapo) sẽ mua cổ phần trị giá 4,4 tỷ USD của công ty ngân hàng và môi giới Merrill Lynch (Mỹ), và có phương án mua thêm 600 triệu USD cổ phần của Merrill Lynch vào ngày 28/3/07 theo điều khoản của thỏa thuận mà hai bên đã ký.