Các biện pháp trừng phạt mà các cường quốc phương Tây áp đặt đang tác động tới cuộc sống thường nhật của người Iran, nhưng không lật đổ được chế độ ở Tehran, bởi những mỏ vàng đen ở đây đang thu hút các đối tác mới từ châu Á.