Hanoinet - B.L (sn1990) vốn rất ít nói, ít tham gia các hoạt động trong lớp. L là cán sự Toán, có bảng điểm toán xuất sắc và vài lần đi thi học sinh giỏi.