Mặc dù ĐHCĐ thường niên của nhà băng này sẽ được tổ chức vào ngày 28/4 tới đây nhưng trong tờ trình ĐHCĐ thì HĐQT cũng xin ý kiến cổ đông về kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán trong năm nay.

Trước đó, ĐHCĐ năm 2011 đã thông qua việc niêm yết chứng khoán nhưng do thị trường chưa thuận lợi, Techcombank vẫn chưa tiến hành lên sàn như dự kiến.

Hiện tại Techcombank có vốn điều lệ 8.788.079 tỷ đồng. Techcombank cũng dự kiến tăng vốn lên hơn 8.848 tỷ đồng thông qua phát hành thêm 6 triệu cổ phần (tương ứng với 60 tỷ đồng) từ nguồn lợi nhuận còn lại để thưởng cho cán bộ nhân viên.

Năm 2011, Techcombank đạt 3.153 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ là 2.981 tỷ đồng. ROE năm 2011 là 28,87%, ROA đạt 1,83%. Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2011 là 26,51%.

Việt Dũng