Căn cứ Nghị quyết số IV.14/NQ-TĐ ngày 23/11/2011, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức quyết định tạm ứng cổ tức Đợt II/2011 là 10%/mệnh giá chi tiết như sau :

Ngày chốt danh sách cổ đông: Đến 16:00 giờ ngày 03/01/2012.

Thời gian chi cổ tức : Từ ngày 10/01/2012.

Địa điểm và hình thức chi trả cổ tức :

- Nhận tiền mặt : Tại Phòng Kế toán - Bệnh viện Tim Tâm Đức , số 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.

- Chuyển khoản : Công ty chuyển tiền cổ tức vào tài khoản của cổ đông theo đề nghị bằng văn bản