HĐQT CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) thông qua phương án phát hành 420 trái phiếu riêng lẻ mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu nhằm mục đích tái cấu trúc tài chính công ty.

Cụ thể, TDH sẽ phát hành 420 trái phiếu riêng lẻ cho 1 nhà đầu tư là tổ chức tài chính hoặc ngân hàng trong tháng 11/2013. Giá chào bán là 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu là 4 năm kể từ ngày phát hành trừ khi có thỏa thuận gia hạn giữa công ty và nhà đầu tư.

Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần, bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 13 tháng trả lãi cuối kỳ do Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) công bố tại thời điểm tính lãi cộng 2.875%/năm.

Nếu chào bán thành công, TDH sẽ thu về 420 tỷ đồng và số tiền này được dùng để tái cấu trúc tài chính công ty.

Trái phiếu được tự do chuyển nhượng sau khi hoàn thành đợt chào bán, tuy nhiên số trái phiếu này sẽ không niêm yết. Đặc biệt, TDH được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày đáo hạn kể từ ngày phát hành.

Sanh Tín

công lý