Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC-HOSE) thông qua việc chào bán cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng và tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền.

Theo đó, TDC chào bán 80.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:4 (1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được mua 4 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng. Khối lượng vốn cần huy động là 800 tỷ đồng nhằm triển khai thực hiện các dự án Khu phố thương mại Uni-Town (giai đoạn 1): dự án Khu phố thương mại Uni-Town (giai đoạn 2); dự án Khu dẫn cư VSIP Tân Uyên; dự án Nhà phố Bắc Sông Cấm (VSIP Hải Phòng) và dự án sản xuất cửa nhựa theo công nghệ Châu Âu. Thời gian thực hiện chuyển quyền mua từ ngày 2/3/2011 - 25/3/2011, thời hạn nộp tiền từ ngày 2/3/2011 - 29/3/2011. TDC cho biết, ngày 13/4/2011, công ty sẽ tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 40% bằng tiền trên vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2010 đạt 144,034 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 657,575 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2010 đạt 37,71 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 96,25 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm 2010 đạt 4.813 đồng, EPS quý 4/2010 đạt 1.886 đồng. Năm 2010, TDC thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 899,495 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 75,230 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.761 đồng.