(ATPvietnam.com) - CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC) thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ.

Cụ thể, người thực hiện giao dịch là Huỳnh Văn Thu – Bố Thành viên HĐQT, ông này đăng ký bán 100.000 cổ phiếu để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân, theo phương thức khớp lệnh từ ngày 7/10 đến ngày 7/12/2010. Hiện tại, ông này đang nắm giữ 120.000 cổ phiếu tương đương 0,6%. Nếu giao dịch được thực hiện thành công thì ông Thu còn nắm giữ 20.000 cổ phiếu tương đương 0,01%. Hải Yến