(DĐDN) - Ngày 5/7, Đại hội cổ đông lần đầu tiên của TCty XD Bạch Đằng (thuộc Bộ Xây dựng) đã chính thức thông qua điều lệ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Ra mắt HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng

Theo đó, Đại hội đã bầu 5 người vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 và 3 người vào Ban Kiểm soát. Kết quả phiên họp lần thứ nhất của HĐQT TCty XD Bạch Đằng đã bầu ông Đào Việt Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Lê Trung Kiên làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Đại hội cũng đã thông qua điều lệ hoạt động với số vốn điều lệ hơn 217 tỉ đồng, tương đương 21,7 triệu cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, nhà nước vẫn nắm giữ số lượng tới 94,61% vốn điều lệ, bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 1,29% vốn điều lệ và bán cho các cổ đông khác 4,10% vốn điều lệ.

Trước đó, vào tháng 12/2013, Bộ Xây dựng có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển TCty XD Bạch Đằng thành công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu được xác định là 285 tỉ đồng.

Dù mới hoàn tất bước đầu trong lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phương án sản xuất kinh doanh được Đại hội cổ đông lần này thông qua vẫn đặt mục tiêu đạt doanh thu 3.525 tỉ đồng và lợi nhuận gần 48,6 tỉ đồng trong năm 2014. Đáng lưu ý, tỉ lệ chia cổ tức dự kiến là 3% trong năm 2014 sẽ được nâng lên 11% vào năm 2019.

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng trong tiến trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thành công bước đầu và ngay sau đại hội lần đầu, Tổng Công ty cần tập trung hoàn thiện các bước công việc tiếp theo, bảo đảm đúng các yêu cầu đặt ra đối với một doanh nghiệp cổ phần.

Mai Linh