(NDH) Phó Tổng Giám đốc của CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công, ông Kim Dong Ju được giao đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc thay ông Lee Eun Hong mãn nhiệm kỳ.

TCM bo nhiem Tong Giam doc moi - Anh 1

Theo thông báo mới đây của CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (mã TCM- HOSE), ông Kim Dong Ju được giao đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015-2018.

Ông Kim Dong Ju sinh năm 1967, quốc tịch Hàn Quốc. Ông Ju đã tham gia vào HĐQT của Dệt may Thành Công từ tháng 3/2013. Trước khi được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, ông đảm nhận vụ trí Phó Tổng Giám đốc của công ty.

Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 9/3/2015.

HĐQT sẽ trình ĐHCĐ 2015 phê chuẩn việc bổ nhiệm này.

Thanh Thủy