Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 22/11/2016.

TCM: 1/11 chot quyen nhan co tuc dot 2/2015, ty le 5% - Anh 1

CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành công (mã TCM - HoSE) vừa quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2015. Trước đó, TCM đã chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 5%.

Ở lần chi trả cổ tức này, TCM cũng sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền, với tỷ lệ 5%. Tổng mức chi trả cổ tức năm 2015 là 10%.

Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 1/11/2016. TCM sẽ chi trả cổ tức vào ngày 22/11/2016.