Dịch vụ ngân hàng đầu tư tiếp tục là mảng kinh doanh có đóng góp lớn nhất vào cơ cấu doanh thu 9 tháng đầu năm 2016 của TCBS khi doanh thu từ hoạt động này đạt 400,7 tỷ đồng, tăng trưởng 116% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm tỷ trọng 60% tổng doanh thu.

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities - TCBS) đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2016 và 9 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, lũy kế 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của TCBS lần lượt là 666,5 và 552,8 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 96% và 91% so với cùng kỳ. ROE đạt 33%, cao hơn mức 24% của cùng kỳ năm ngoái.

Dịch vụ ngân hàng đầu tư tiếp tục là mảng kinh doanh có đóng góp lớn nhất vào cơ cấu doanh thu 9 tháng đầu năm 2016 khi doanh thu từ hoạt động này đạt 400,7 tỷ đồng, tăng trưởng 116% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm tỷ trọng 60% tổng doanh thu.

Trong quý III/2016, tổng trị giá trái phiếu TCBS đã tư vấn phát hành là 6.600 tỷ đồng, nâng tổng trị giá trái phiếu được tư vấn phát hành từ đầu năm đến nay lên xấp xỉ 20.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động ứng trước margin tăng trưởng 460% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2016 TCBS đặt mục tiêu doanh thu 791 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 652 tỷ đồng. Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm 2016, công ty đã hoàn thành được 84.3% kế hoạch doanh thu và 85% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.