Ngày đăng ký cuối cùng là 03/08/2017.

TBC tam ung co tuc dot 1 nam 2017 ty le 12% bang tien mat - Anh 1

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC).

Theo đó, tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt này là 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 3/8/2017 và thời gian thanh toán dự kiến là 22/8/2017.

Năm 2017, Công ty lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế 121 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016 và trả cổ tức 17,2%. Quý I/2017, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty đạt 47,8 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2016 và đã hoàn thành 32% kế hoạch đề ra.