CTCP Thủy Điện Thác Bà (HOSE: TBC) thông báo Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) đã mua 360,290 cp TBC, nâng sở hữu từ 37.8 triệu cp lên 38.17 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 60.1%.

Tài liệu đính kèm:
20150311_20150311 - TBC - BC GDCP CUA CTCP CO DIEN LANH - REE.pdf

Phương Châu