Theo tổng kết của Sở Công Thương Tây Ninh, kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2012 của tỉnh ước đạt 121,121 triệu USD, so tháng trước tăng 3,86%. Hoạt động xuất khẩu của các khu vực kinh tế so với tháng trước đều tăng, trong đó: kinh tế có vốn ĐTNN (tăng 3,31%), Nhà nước (tăng 3,5%), tư nhân (tăng 4,91%), cá thể (tăng 5,0%). Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đều tăng so tháng trước.

Lũy kế kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện đạt 532,454 triệu USD, so cùng kỳ tăng 32,56%, so kế hoạch năm đạt 37,62%. Hoạt động xuất khẩu của các khu vực kinh tế tăng so cùng kỳ: kinh tế có vốn ĐTNN (tăng 36,26%), tư nhân (tăng 33,78%). Các mặt hàng chủ yếu tăng so cùng kỳ: tinh bột mì (lượng: 73,58%; trị giá: 25,22%); hạt điều (lượng: 54,18%; trị giá: 21,1%); cao su (lượng: 38,5%; trị giá: 11,31%); hàng dệt, may 27,86%; sản phẩm bằng cao su, plastic 25,93%; săm lốp xe 10,65%.

Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện đạt 63,123 triệu USD, so tháng trước tăng 4,25%. Hoạt động nhập khẩu hàng hóa của các khu vực kinh tế tăng so tháng trước: kinh tế có vốn ĐTNN (4,09%); tư nhân (5,35%); cá thể (5,5%). Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu đều tăng so tháng trước.

Lũy kế kim ngạch nhập khẩu thực hiện đạt 279,115 triệu USD; so cùng kỳ tăng 0,14%, so kế hoạch đạt 34,03%. Hoạt động nhập khẩu hàng hóa các khu vực kinh tế phần lớn giảm mạnh so cùng kỳ. Riêng kinh tế có vốn ĐTNN tăng (8,4%) và chiếm 86,56% so tổng kim ngạch. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu tăng: máy móc thiết bị (101,61%); cao su (72,46%); nguyên phụ liệu (0,37%)

Chỉ số giá tiêu dùng của tỉnh tháng 5/2012 so với tháng trước tăng 0,29% (so tháng 12 năm trước tăng 2,8%). Các nhóm hàng tăng gồm thiết bị và đồ dùng gia đình, may mặc, giao thông, du lịch, thuốc và dịch vụ y tế.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 3.660,332 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 3,93%. Trong đó cơ sở sản xuất trực tiếp bán lẻ chiếm 1,22% so thương mại bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Phân theo loại hình kinh tế: Nhà nước đạt 399,826 tỷ đồng, tăng 20,09%, cá thể: 2.028 tỷ đồng, tăng 2,86%; tư nhân: 1.229,361 tỷ đồng, tăng 1,23%.

Chỉ số SXCN giảm nhẹ (0,31%) so tháng trước do tác động từ một số ngành chủ yếu có sản phẩm giảm như đường tinh luyện, tinh bột sắn (mì), clanke poolan, giày thể thao./.

Theo Moit