- Ông Hoàng Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng cho biết, sau gần 3 năm xây dựng Cục đo đạc bản đồ Việt Nam (Bộ Tài nguyên Môi trường) đã tiến hành bàn giao cho 5 tỉnh Tây Nguyên một hệ thống cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý đi kèm với bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 dạng số.

Theo đó, Tây Nguyên là khu vực đầu tiên có bản đồ địa hình số tại Việt Nam bao gồm: cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao. Bản đồ được xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính 5 tỉnh Tây Nguyên là Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, gồm 1229 mảnh bản đồ 1.10.000. Mô hình số độ cao cho khu vực này được xây dựng dưới dạng 2 loại cho phù hợp với địa hình có độ dốc trung bình và độ dốc lớn. Đặc biệt, bản đồ địa hình 1/10.000 dạng số được lưu trữ theo đơn vị mảnh, mỗi mảnh gồm 7 file chứa đựng được bảy nội dung là cơ sở toán học, dân cư, giao thông, địa hình, thủy hệ, ranh giới và thực vật. Thông tin, dữ liệu sẽ liên tục được cập nhật cho phù hợp với sự vận động và phát triển của khu vực. Ông Hoàng Văn Tám cho biết, việc xây dựng bàn đồ địa hình dạng số có tác dụng to lớn trong điều tra khảo sát cơ bản bề mặt trái đất, góp phần giúp các cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương, các ngành, doanh nghiệp… đánh giá được hiện trạng tự nhiên, các hoạt động kinh tế, xã hội nhanh chóng, chính xác. Trên cơ sở đó thực hiện việc quy hoạch, định hướng phát triển vùng, khu vực, bằng các chức năng thu thập thông tin, quản lý, truy vấn, phân tích và tích hợp các thông tin dạng cơ sở dữ liệu số trên nền công nghệ thông tin. Khắc Lịch