(Toquoc)- Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, bốn huyện miền núi Tây Nghệ An như Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn ngập chìm trong nước lũ. Nhiều xã biến thành ốc đảo. Lũ quét xảy ra ở nhiều địa bàn.