Họ sinh sống ở khắp nơi trên thế giới nhưng có cùng một thú giải trí lạ kỳ: quan sát và tính toán quỹ đạo các vệ tinh bay qua bầu trời hàng đêm.