TT - Hãng tin Europa Press (Tây Ban Nha) cho biết ngày 20-6 Hội đồng Bộ trưởng Tây Ban Nha đã thông qua Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi được hai nước ký cuối năm ngoái nhằm phối hợp phòng ngừa việc buôn bán bất hợp pháp trẻ em trong quá trình cho nhận con nuôi giữa hai nước.