Đã một lần thành công với Italia, có vẻ như người Tây Ban Nha đang định “bài cũ thuổng lại” để qua mặt Nga trong trận bán kết EURO 2008 đêm nay: ếm bùa...