Tìm được cây anh túc đã khó, song chuyện phá bỏ nó đôi khi còn khó hơn. Khi anh em trong Đội CSĐTTPVMT vừa lấy dao, gậy phạt ngang cây thì nghe ở trên đất đá lao rầm rầm xuống. Anh em vội hò nhau chạy ngược lên ngọn núi đối diện mới thoát cơn “mưa đá” của mấy người dân. Vì tiếc nương anh túc người dân đã đẩy đất đá xuống thung lũng để chống lại đoàn công tác...