Hanoinet - Hải quân Trung Quốc đã trải thảm đỏ phía trước tàu khu trục Shijiazhuang để chào đón Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tới dự buổi diễu binh trên biển.