Có thể vận chuyển tới 50.000 hành khách/giờ, an toàn tiện lợi và không gây ô nhiễm là ưu điểm không phương tiện gì có thể thay thế được metro.Chi tiết...