Một lượng thuốc nổ lớn được kích nổ gần tàu chiến ven biển LCS để thử nghiệm khả năng chịu rung sốc của tàu trong thực chiến.

Quốc Việt