Với chiến thắng trước Hillary Clinton ông Donald Trump sinh ngày 14/6/1946 tại Thành phố New York đã trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Tat tan tat ve Tan Tong thong My Donald Trump - Anh 1

Thái Bình - Hữu Quân