(VTC News) - Mâu thuẫn gia đình,Việt tạt hóa chất vào mặt vợ rồi dùng mảnh kính cắt mạch mauở́ cổ tayđể tự tử.