Nhằm làm giảm bụi cho thành phố, ngay từ năm 2005, UBND TP đã ban hành Quyết định 02 về các biện pháp giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng...