KTĐT - Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức chiều 14/2, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Chu Phú Mỹ cho biết, huyện đang tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển làng nghề, điểm công nghiệp trên địa bàn.

Một số làng nghề sẽ được tập trung phát triển là cỏ tế, mây giang đan (các xã Hoàng Long, Phú Túc), khảm trai (xã Chuyên Mỹ), đồ gỗ (các xã Tân Dân, Văn Nhân), may mặc (Vân Từ), dệt lưới (Quang Trung, Sơn Hà)…

Hiện Phú Xuyên đang triển khai xây dựng một điểm công nghiệp làng nghề tại thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ với diện tích 2,1 ha giai đoạn 1. Không gian phát triển làng nghề theo hướng hoàn thiện, khắc phục ô nhiễm môi trường, cải tiến mẫu mã, đưa công nghệ sản xuất tạo ra những sản phẩm có giá trị. Bên cạnh đó, huyện cũng lên phương án khôi phục, bảo tồn hai nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một, thực hiện các chương trình khuyến công và bố trí nguồn vốn vay cho vay các hộ cận nghèo để sản xuất tiểu thủ công nghiệp.