VOV.VN - Bao gồm phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, điện tử và viễn thông, năng lượng mới và năng lượng tái tạo.

Ngày 7/7, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Thực hiện Quyết định số 879/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với quan điểm phát triển công nghiệp tập trung vào một số ngành công nghiệp đáp ứng nhu cầu trong nước và tăng nhanh xuất khẩu, Việt Nam tập trung phát triển phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ…

Quyết định của Chính phủ xác định và lựa chọn 3 nhóm ngành công nghiệp để ưu tiên phát triển gồm công nghiệp chế biến chế tạo, điện tử và viễn thông, năng lượng mới và năng lượng tái tạo theo định hướng quy hoạch không gian theo các vùng công nghiệp lõi và vùng công nghiệp đệm. Các địa phương thuộc vùng lõi gồm vùng kinh tế trọng điểm và các khu kinh tế biển được ưu tiên phát triển.

Đại diện Bộ Công Thương giới thiệu Quy hoạch và Chiến lược phát triển công nghiệp.

Theo đại diện Viện Nghiên cứu chiến lược và chính sách công nghiệp (Bộ Công Thương), quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tập trung vào 10 ngành Cơ khí - luyện kim; hóa chất; điện tử, công nghệ thông tin; dệt may - da giày; chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm, đồ uống; sản xuất vật liệu xây dựng; khai thác và chế biến khoáng sản; điện; than và ngành dầu khí.

Trong quy hoạch định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính bao gồm công nghiệp cơ khí - luyện kim; điện tử - tin học, dệt may - da giày.

Quy hoạch ngành công nghiệp đến năm 2025, công nghiệp Việt Nam phát triển với công nghệ hiện đại, cơ cấu hợp lý, có khả năng cạnh tranh và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở một số chuyên ngành, lĩnh vực, đáp ứng cơ bản các yêu cầu của nền kinh tế và để xuất khẩu.

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp đến năm 2030, công nghiệp Việt Nam sẽ phát triển với nhiều ngành có công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế…

Để thực hiện được mục tiêu phát triển công nghiệp, Quy hoạch đề ra các nhóm giải pháp đột phá trong việc đổi mới thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và giải pháp về công nghệ.

Về dài hạn, quy hoạch đưa ra 7 nhóm giải pháp về vốn, công nghệ, nguồn nhân lực, thị trường và sản phẩm, phát triển công nghiệp hỗ trợ, hợp tác liên vùng và phối hợp phát triển, đẩy mạnh công tác khuyến công, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công vừa và nhỏ…

Bộ trưởng Bộ Công Thương - Vũ Huy Hoàng đánh giá, Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp được phê duyệt và công bố lần này là nỗ lực của ngành công thương nhưng là sản phẩm chung của tất cả các Bộ, ngành và các địa phương. Trong thời gian sớm nhất, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương ban hành chương trình hành động cụ thể.

“Đây có thể nói là sự kiện quan trọng đối với hoạt động công nghiệp của cả nước. Lần đầu tiên chúng ta có một bản chiến lược và quy hoạch phát triển tổng thể ngành công nghiệp với nhiều định hướng hết sức cụ thể, nhằm tạo tiền đề để ngành công thương cả nước, trong đó có lĩnh vực công nghiệp do nhiều Bộ, ngành và địa phương quản lý, với đầu mối là Bộ Công Thương sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 và kế hoạch 2016 – 2020”, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh./.