Tại Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ mười sáu (mở rộng), diễn ra mới đây, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp công đoàn Thủ đô cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhất là chăm lo lợi ích của đoàn viên công đoàn.

Nhiều kết quả đáng khích lệ

Tại hội nghị, LĐLĐ Thành phố đã thông qua Báo cáo tình hình công tác công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thủ đô 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo Ủy ban kiểm tra công đoàn 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm; đánh giá công tác chỉ đạo đại hội điểm các CĐCS tiến tới Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; nghe, thảo luận và thông qua dự thảo đề án sắp xếp Công đoàn Giáo dục cấp huyện và một số nội dung quan trọng khác.

Tap trung cham lo cho loi ich doan vien - Anh 1

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

Đánh giá hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017, đồng chí Vũ Kim Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực nhận định, 6 tháng đầu năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội và sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn.

Toàn Thành phố đã có 99,6% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) và 68,02% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động. Cùng đó, đã có 55,1% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể và một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hướng dẫn các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đại diện thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

Ngoài nội dung đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, tại hội nghị, BCH LĐLĐ đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2013-2018 với việc bầu bổ sung 1 ủy viên Thường vụ, 2 ủy viên Ban chấp hành.

LĐLĐ Thành phố đã tổ chức thành công hội nghị đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với CNLĐ các KCN&CX trên địa bàn với hơn 40 nội dung kiến nghị của người lao động được ghi nhận, giải quyết. LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô tổ chức tốt các hoạt động Hưởng ứng “Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I - năm 2017”; thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã thăm hỏi, trợ cấp cho 38.708 CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 28 tỷ đồng; xét duyệt hỗ trợ xây dựng 65 “Mái ấm Công đoàn”, với số tiền 1,75 tỷ đồng; tổ chức Chương trình “Tết sum vầy 2017” với sự tham gia của trên 800 CNLĐ; tổ chức và phối hợp với NSDLĐ tổ chức 716 chuyến xe đưa 28.645 CNLĐ về quê đón tết.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Đã có 33.270 CNLĐ được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, tăng 7,1% so với năm 2016; 1.962 CNLĐ được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở. LĐLĐ Thành phố đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác và biểu dương 100 Công nhân giỏi cấp Thành phố.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tiếp tục gặt hái thành công với 317 CĐCS được thành lập mới (đạt 79,25% kế hoạch); kết nạp mới 17.743 đoàn viên (đạt 39,43% kế hoạch năm 2017), trong đó có 20 CĐCS với 776 đoàn viên được thành lập và kết nạp theo phương thức mới quy định tại Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thành lập 01 nghiệp đoàn với 53 đoàn viên…

Tập trung chăm lo lợi ích đoàn viên

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong Báo cáo tình hình công tác công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thủ đô 6 tháng đầu năm và ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ 6 tháng qua.

Chẳng hạn việc thu kinh phí đoàn phí công đoàn còn gặp nhiều khó khăn khiến kết quả đạt thấp, tỷ lệ phát triển đoàn viên của một số đơn vị thấp, chất lượng hoạt động của một số CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước còn hạn chế v.v...

Nhiều ý kiến tham luận tại hội nghị cũng đã mạnh dạn đề xuất, kiến nghị với LĐLĐ Thành phố một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐ như đề xuất tăng thêm biên chế cho LĐLĐ các quận, huyện để đảm đương thêm nhiệm vụ khi tới đây có sự sát nhập, sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục cấp huyện; đề xuất LĐLĐ Thành phố và cơ quan chức năng có các giải pháp hỗ trợ CĐ cấp trên cơ sở thực hiện tốt việc thu kinh phí CĐ, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng Luật BHXH v.v...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp công đoàn Thủ đô trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô cần tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhất là tập trung chăm lo lợi ích của đoàn viên công đoàn.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô cần triển khai thực hiện tốt Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh từ cơ sở (nếu có), xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa.

Đặc biệt, các cấp công đoàn Thủ đô cần phối hợp chặt chẽ với ngành thuế làm tốt công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn và quyết liệt hơn trong việc khởi kiện các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội, nợ đọng BHXH để bảo vệ quyền lợi người lao động.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng giao nhiệm vụ cho các cấp công đoàn Thủ đô cần tham mưu với cấp ủy triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Trước mắt, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô khẩn trương thực hiện kế hoạch sắp xếp lại công đoàn giáo dục cấp quận, huyện và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở và Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội.

Phạm Diệp