Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng vừa có ý kiến việc kiểm điểm, xử lý đối với tập thể, cá nhân có sai phạm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) là chưa nghiêm.