Series phim truyền hình ‘Trò chơi vương quyền’ vừa trở thành nạn nhân mới nhất của tấn công mạng.