Công đoàn (CĐ) Viên chức thành phố phối hợp với Trường Trung cấp CĐ Hà Nội vừa tổ chức tập huấn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho 150 cán bộ CĐ chủ chốt thuộc CĐ Viên chức thành phố Hà Nội.

Tap huan ve thuc hien quy che dan chu o co so - Anh 1

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch CĐ Viên chức thành phố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Đối tượng tham gia tập huấn là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra CĐ Viên chức thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân các CĐCS trực thuộc CĐ Viên chức thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Trọng Vinh- Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ truyền đạt một số vấn đề cơ bản về dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở, quan điểm của Đảng ta về thực hiện dân chủ, những điều nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ;những nội dung cơ bản của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là nội dung của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở trực thuộc CĐ Viên chức thành phố đã được bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ nói chung, nhận thức về quy chế dân chủ ở cơ sở nói riêng. Qua đó, tích cực tham mưu giúp cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức có hiệu quả Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm 2017; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ của tổ chức CĐ và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2017.

Ngọc Tú