Ngày 10.11, tại LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ công đoàn - Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tập huấn về “Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo phương pháp mới” cho 32 cán bộ công đoàn chuyên trách làm công tác phát triển đoàn viên thuộc LĐLĐ 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Tap huan phuong phap phat trien doan vien, thanh lap CDCS - Anh 1

Toàn cảnh buổi tập huấn

Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Tâm- Giám đốc Trung tâm Hội nghị, đào tạo cán bộ công đoàn- Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ 10 - 12.11, các học viên sẽ được tập huấn những nội dung như: Cơ sở pháp lý và chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; kỹ năng vận động người lao động của cán bộ công đoàn, quy trình phát triển đoàn viên, phương pháp xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS…

Lớp tập huấn là dịp để cán bộ công đoàn chuyên trách nâng cao nhận thức và tiếp thu phương pháp đổi mới về công tác phát triển đoàn viên thành lập CĐCS. Qua đó, áp dụng những phương pháp mới trong quá trình công tác tại địa phương.

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Tâm - GĐ Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ công đoàn - nhấn mạnh: Tổng LĐLĐVN lấy năm 2016 là năm “Phát triển đoàn viên”, coi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cấp CĐ để phấn đấu đến năm 2018 có 10 triệu đoàn viên và 90% số doanh nghiệp từ 30 lao động trở lên thành lập tổ chức CĐ như chỉ tiêu Đại hội XI CĐ Việt Nam đề ra.

Tap huan phuong phap phat trien doan vien, thanh lap CDCS - Anh 2

Ông Nguyễn Văn Tâm- Giám đốc Trung tâm Hội nghị, đào tạo cán bộ công đoàn- Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi tập huấn

Để đạt được chỉ tiêu đó, các cấp công đoàn cần phải xây dựng nhiều giải pháp cụ thể, đặc biệt là cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải hỗ trợ, giúp đỡ người lao động các điều kiện thuận lợi để họ tự thành lập công đoàn và bầu chọn ra được BCH CĐCS với những người được người lao động tin tưởng, đại diện bảo vệ quyền lợi cho họ.

LÊ THỊ LỆ THỦY