Ngày 17/4 tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục XDLL CAND đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho cộng tác viên Thông tin nghiên cứu lịch sử Công an. Trung tướng Nguyễn Minh Dũng và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND; Thiếu tướng Đỗ Văn Thuyết, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an đã dự khai mạc.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 4 ngày nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ báo chí cho hơn 100 cán bộ, chiến sỹ làm công tác nghiên cứu lịch sử của lực lượng Công an cả nước, để chuẩn bị cho việc xây dựng, phát triển tờ Thông tin Nghiên cứu Lịch sử Công an thành Tạp chí Nghiên cứu lịch sử Công an.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười yêu cầu các học viên cần tập trung tuyên truyền, kịp thời chuyển tải sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục về công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống CAND đến các đơn vị, Công an địa phương; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về tình hình và công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng ở cơ sở; góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu lịch sử và Bảo tàng CAND