QĐND Online - Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền của đơn vị, từ ngày 19 đến 30-3, Cục Chính trị Quân đoàn 4 tổ chức “lớp tập huấn quay phim, chụp ảnh, viết tin, bài năm 2012”. cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tuyên huấn trong toàn quân đoàn.

42 học viên được các giáo viên có kinh nghiệm truyền đạt những kỹ năng về kỹ thuật quay phim, chụp ảnh, viết tin, bài, phóng sự và được tiếp cận phần mềm biên tập dựng tin truyền hình, các bản tin, chương trình, phóng sự mẫu và thảo luận thực hành về từng nội dung trong chương trình tập huấn như: vận dụng thực hiện những thước phim phóng sự, tin truyền hình, viết tin, bài, lời bình, chụp ảnh.

Qua hơn 10 ngày học tập, các học viên nắm bắt cơ bản những phương pháp, kinh nghiệm, cách thức viết tin, bài, làm tin, phóng sự truyền hình và chụp ảnh. Đủ khả năng thực hiện công tác tuyên truyền cho nhiệm vụ chính trị của quân đoàn.

Tin, ảnh: Lê Văn Cầu