Sáng 12/10, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (QPPL) và Nghị định hướng dẫn thi hành cho gần 200 cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Xây dựng và các Sở Xây dựng địa phương.

Tap huan Luat ban hanh van ban quy pham phap luat - Anh 1

Tính trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết tháng 6/2016, Bộ Xây dựng đã soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 155 văn bản QPPL, chưa kể đến các Quyết định của Thủ tướng, trong đó bao gồm 03 luật, 01 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 35 Nghị định của Chính phủ và 106 Thông tư của Bộ Xây dựng. Với khối lượng văn bản QPPL do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo là rất lớn, việc nghiên cứu, quán triệt nội dung của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 là cần thiết và cấp bách.

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Xây dựng, các Sở Xây dựng địa phương đã được nghe các báo cáo viên đến từ Bộ Tư pháp giới thiệu những nội dung chính, những điểm mới của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL; hướng dẫn kỹ năng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và Pháp điển QPPL theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL (Pháp lệnh số 03/2012/UBTVQH13).

PV