GD&TĐ - Ngày 25/10, tại Trung tâm Hội nghị giáo dục, Hà Nội đã khai mạc lớp tập huấn “Kỹ năng soạn thảo văn bản, ban hành, hợp nhất, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật” do Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT) tổ chức.

Tap huan 'Ky nang soan thao van ban, ban hanh, hop nhat, kiem tra, xu ly, ra soat, he thong hoa van ban quy pham phap luat' - Anh 1

Tham dự buổi tập huấn có TS Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT), TS Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) cùng đông đảo cán bộ công chức, viên chức Bộ GD&ĐT.

Buổi tập huấn đã đề cập đến các nội dung chính như: Những vấn đề cơ bản và điểm mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (VBQPPL); các quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL; các quy định về hợp nhất, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

Tại lớp tập huấn, TS Trần Văn Đạt đã báo cáo về chuyên đề Những vấn đề cơ bản và điểm mới của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015. TS Trần Văn Đạt đi sâu phân tích vị trí, vai trò của Luật Ban hành VBQPPL, nội dung cơ bản của Luật Ban hành VBQPPL; để xây dựng VBQPPL ta phải làm thế nào? Sự cần thiết ban hành luật 2015…

Luật năm 2015 có nhiều điểm mới và yêu cầu cao hơn so với hai luật ban hành VBQPPL hiện hành. Đặc biệt Luật 2015 đã quy định tách bạch quy trình xây dựng chính sách với soạn thảo VBQPPL, trong đó tập trung vào xây dựng chính sách, đánh giá tác động chính sách và thẩm định chính sách trong giai đoạn lập đề nghị xây dựng VBQPPL. Theo quy định mới, việc xây dựng chính sách, đánh giá tác động chính sách và thẩm định chính sách phải được thực hiện trước khi soạn thảo VBQPPL.

Những thảo luận, giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong công tác soạn thảo, ban hành, hợp nhất, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại Bộ GD&ĐT cũng được trao đổi trong buổi tập huấn này.